22 Canterbury Street, Lyttelton

 
 

12:00 to 0:00
Every day